Logo Silvador white

Silvador Climate Action

ID PROIECT: 4511

METODOLOGIE: VM0012

România
1538 ha
Silvador Company/ Forest Capital

Management îmbunătățit al pădurilor

Silvador Climate Action este un proiect dedicat conservării a 11 păduri individuale în județele Dâmbovița și Buzău în România. Obiectivul este de a realiza reduceri și eliminări ale emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) prin amânarea tăierii în aceste păduri deținute privat. Investitorii din spatele acestei inițiative sunt companiile Silvador și Forest Capital, ambele cu sediul în România și înființate de antreprenori locali pasionați de natură.

Silvador Climate Action

REGISTRU:

CERTIFICĂRI:

Silvador Climate Action

ID PROIECT: 4511

METODOLOGIE: VM0012

România
1538 ha
Silvador Company/ Forest Capital

REGISTRU:

CERTIFICĂRI:

Management îmbunătățit al pădurilor

Silvador Climate Action este un proiect dedicat conservării a 11 păduri individuale în județele Dâmbovița și Buzău în România. Obiectivul este de a realiza reduceri și eliminări ale emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) prin amânarea tăierii în aceste păduri deținute privat. Investitorii din spatele acestei inițiative sunt companiile Silvador și Forest Capital, ambele cu sediul în România și înființate de antreprenori locali pasionați de natură.

Povestea proiectului

Proiectul nostru deține, de asemenea, certificări FSC și SDVISta, ceea ce înseamnă că putem oferi corporațiilor care doresc să-și compenseze emisiile și să-și atingă obiectivele ESG, credite de carbon de înaltă calitate cu un impact real.

Suntem un grup dedicat de investitori români locali, uniți de respectul nostru profund pentru mediu și angajamentul nostru comun pentru investiții sustenabile. Ne concentram pe capitalul natural, valorificând resursele abundente oferite de natură însăși, cu accent deosebit pe vastele și frumoasele păduri ale țării noastre.

Înțelegând valoarea imensă a acestor păduri, nu doar ca sursă de lemn, ci și ca un rezervor neprețuit de biodiversitate și o sursă crucială de absorbție a carbonului, am dezvoltat un proiect revoluționar de generare a creditelor de carbon. Această inițiativă recunoaște că pădurile reprezintă un activ neprețuit, jucând un rol vital în lupta globală împotriva schimbărilor climatice.

Ca investitori locali, suntem familiarizați cu condițiile regionale de mediu și socio-economice, valorificând această cunoaștere pentru a maximiza potențialul investițiilor noastre. De asemenea, credem în construirea unor relații solide cu comunitățile locale, sprijinindu-le să-și păstreze modul tradițional de viață, în timp ce le oferim posibilitatea să beneficieze de noile oportunități care apar pe piața în creștere a carbonului.

Zonă proiect

Proiectul nostru de captare a carbonului în pădure are rădăcini în peisajele sublime ale regiunii Subcarpaților din România, în mod special în întinderile verzi ale județelor Dâmbovița și Buzău

Aceste zone, binecuvântate cu o biodiversitate bogată și o frumusețe naturală uimitoare, oferă cadrul perfect pentru eforturile noastre de a face investiții sustenabile.

În cadrul strategiei noastre pe termen lung, avem în plan să extindem proiectul nostru de captare a carbonului în pădure și către alte proprietăți pe care le deținem în diferite județe din România. Faptul că deținem proprietăți extinse ne oferă oportunitatea unică de a implementa practici de management sustenabil al pădurilor la scară largă, amplificând impactul benefic al proiectului nostru.

Sechestrare de carbon

Silvador Climate Action va reduce emisiile nete de gaze cu efect de seră prin eliminarea tăierilor în zona proiectului, transformând astfel pădurile exploatate în păduri protejate.

Zona proiectului este un ecosistem forestier cu faună abundentă și plante care pot contribui la o inițiativă bazată pe carbon prin creșterea potențialului general de captare a carbonului pe care îl are pădurea. Arborii și plantele absorb dioxidul de carbon din atmosferă în timpul fotosintezei, transformându-l în compuși organici de carbon care sunt stocați în țesuturile plantei. Acest proces este o modalitate naturală de reducere a cantității de dioxid de carbon din atmosferă și este cunoscut sub numele de captare a carbonului.
Proiectul nostru deține, de asemenea, certificări FSC și SDVISta, ceea ce înseamnă că putem oferi corporațiilor care doresc să-și compenseze emisiile și să-și atingă obiectivele ESG, credite de carbon de înaltă calitate cu un impact real.

Distribuția speciilor de arbori

Terenul forestier din cadrul Silvador Climate Action este un mozaic înfloritor de specii de arbori de esență tare, creând o bogată tapiserie de biodiversitate. Această diversitate nu este doar crucială pentru menținerea rezilienței ecosistemelor locale, ci și îmbunătățește capacitatea terenului de a sechestrare a carbonului.

Pădurile de arbori de esență tare sunt în mod deosebit eficiente în stocarea dioxidului de carbon, deoarece acești arbori au în general o densitate mai mare a lemnului și pot sechestrare carbon pe perioade de viață mai lungi.

Compoziția de specii mixte asigură o structură forestieră robustă și rezistentă, furnizând habitate vitale pentru fauna sălbatică și protejând sănătatea pădurii.

No Data Found

Vârsta speciilor de arbori

Descoperiți pădurea Silvador Climate Action, o rețea ecologică în care dendrocronologia spune o poveste despre sechestrarea strategică a carbonului. Aici, o succesiune de arbori, de la tufișuri în creștere la stejari impunători de 70 de ani, creează o absorbție dinamică a carbonului. Diversitatea în vârsta arborilor are o semnificație științifică; arborii tineri manifestă o asimilare rapidă a carbonului, în timp ce arborii maturi prezintă un mecanism susținut de stocare a carbonului datorită biomasei lor extinse.

Această structură stratificată a vârstei asigură captarea optimă a carbonului pe parcursul ciclului de viață al pădurii, consolidând reziliența ecosistemului și contribuind decisiv la mitigarea schimbărilor climatice. Fii martorul unui laborator viu în care fiecare inel și rădăcină fac parte dintr-o abordare calculată către un viitor durabil.

No Data Found

No Data Found

Vârsta speciilor de arbori

Descoperiți pădurea Silvador Climate Action, o rețea ecologică în care dendrocronologia spune o poveste despre sechestrarea strategică a carbonului. Aici, o succesiune de arbori, de la tufișuri în creștere la stejari impunători de 70 de ani, creează o absorbție dinamică a carbonului. Diversitatea în vârsta arborilor are o semnificație științifică; arborii tineri manifestă o asimilare rapidă a carbonului, în timp ce arborii maturi prezintă un mecanism susținut de stocare a carbonului datorită biomasei lor extinse.

Această structură stratificată a vârstei asigură captarea optimă a carbonului pe parcursul ciclului de viață al pădurii, consolidând reziliența ecosistemului și contribuind decisiv la mitigarea schimbărilor climatice. Fii martorul unui laborator viu în care fiecare inel și rădăcină fac parte dintr-o abordare calculată către un viitor durabil.

Creșterea naturală a pădurii

Încorporată în expansiunea luxuriantă a Silvador Climate Action, arborii cresc într-un ritm dictat de ritmul etern al naturii. Aici, pe un pământ liber de graba intervenției umane, fiecare arbore pornește pe calea sa, de la o tufă tânără la stăpânul coronamentului. Această creștere graduală și naturală cultivă o pădure cu o reziliență și robustețe vitală pentru stocarea pe termen lung a carbonului.

Aceste cicluri intrinseci de creștere sunt pulsul vitalității pădurii, asigurând un habitat armonios și durabil. Fiecare specie, de la stejarul regal la locuitorii discreți ai tufișurilor, înflorește în cadrul rolului său unic în ecosistem. O astfel de creștere deliberată nu doar servește ca o absorbție eficientă a carbonului, ci și întărește apărarea pădurii împotriva adversităților variabilității climatice, bolilor și modelelor de vreme severă.

Biodiversitate și impactul proiectului

Proiectul a fost implementat pentru 11 păduri naturale-mixte individuale, caracterizate printr-o faună și floră abundente, care formează un ecosistem natural extrem de diversificat.

SPECII DIN PĂDURE

O gamă diversă de specii de plante și animale într-un ecosistem forestier poate promova solul sănătos, ceea ce, la rândul său, crește capacitatea acestuia de a capta carbonul. Solurile sănătoase sunt capabile să stocheze mai mult carbon datorită conținutului lor ridicat de materie organică, care provine din dezintegrarea materialului vegetal și animal.

În plus, prezența anumitor specii de plante poate îmbunătăți și mai mult captarea carbonului. De exemplu, unele specii de arbori au un potențial mai mare de captare a carbonului decât altele datorită ratei lor de creștere și abilității de a îl stoca în țesuturile lor pentru perioade lungi de timp.

Prin implementarea practicilor de management sustenabil al pădurilor, ne asigurăm că pădurea este gestionată într-un mod care protejează și îmbunătățește biodiversitatea.

Fauna, fox, project fauna

PĂDURI SĂNĂTOASE

Biodiversitatea este o componentă esențială a pădurilor sănătoase și în plină dezvoltare, și este un focus important al Silvador Climate Action. Teritoriul forestier inclus în proiect este locuința unei game diverse de specii de plante și animale, de la copacii înalți care formează acoperișul pădurii până la insectele mici care trăiesc în sol.

Printre speciile pe care le putem găsi în pădurea noastră se numără urși, lupi, lincși și cerbi, precum și mamifere mai mici, precum vulpi, jderi și veverițe. De asemenea, există și numeroase specii de păsări, inclusiv bufnițe și șoimi.

Pădurea adăpostește o varietate de specii de arbori, inclusiv stejar, fag și carpen, precum și numeroase arbuști, flori sălbatice și alte plante, furnizând habitat și hrană pentru multe dintre animalele care locuiesc acolo.

Fauna, fox, project fauna

Arbori

Floră

Faună

Impact dincolo de carbon - Beneficii climatice

Silvador Climate Action contribuie semnificativ la realizarea mai multor Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD):

Investiția în certificate de carbon din cadrul Silvador Climate Action nu face doar să compenseze amprenta de carbon – ea aliniază companiile cu strategii ESG mai ample și amplifică poziția lor în afaceri. Prin contribuția la mai multe Obiective de Dezvoltare Durabilă ale ONU, companiile își evidențiază angajamentul nu doar față de gestionarea mediului, ci și față de responsabilitatea socială și sustenabilitatea economică. Această implicare proactivă cu standardele globale nu ajută doar la construirea unei reputații de brand reziliente, ci și întărește încrederea părților interesate, deschide căi pentru creștere durabilă și poziționează afacerile în fruntea responsabilității corporative. Într-un mediu de piață în care consumatorii și investitorii preferă tot mai mult companiile cu calificative ESG puternice, achiziționarea strategică a reducerilor de emisii din proiecte precum al nostru este o investiție atât în viitorul companiei, cât și în al planetei.

CONSUM ȘI PRODUCȚIE RESPONSABILE

Silvador se află în fruntea promovării managementului durabil al pădurilor, asigurându-se că resursele noastre naturale sunt utilizate cu grijă și considerație pentru generațiile viitoare.

Noi implicăm și informăm comunitățile locale cu inițiative educaționale orientate, promovând o cultură a sustenabilității care reduce risipa și protejează resursele noastre.

ACȚIUNE
CLIMATICĂ

Scopul principal al inițiativei noastre este de a adopta o atitudine proactivă împotriva schimbărilor climatice. Ne concentrăm pe reîmpădurire și conservarea pădurilor ca strategii puternice pentru sechestrarea carbonului.

Această abordare este în sinergie directă cu obiectivele Obiectivului de Dezvoltare Durabilă 13, care vizează acțiuni decisive în combaterea schimbărilor climatice.

VIAȚA
PE USCAT

Silvador Climate Action este dedicată protecției vigilente și regenerării ecosistemelor forestiere, subliniind importanța critică a biodiversității și protejarea speciilor vulnerabile.

În parteneriat cu custozii comunității, Silvador Climate Action servește ca un zid împotriva defrișării, asigurând sfințenia pădurilor noastre și diversitatea vieții pe care o susțin pentru generațiile viitoare.

Unități de carbon verificate

Silvador Climate Action reprezintă un catalizator vital în tranziția către un viitor mai sustenabil, generând unități verificate de carbon care reprezintă acțiuni concrete în combaterea schimbărilor climatice. Aceste unități sunt disponibile pentru achiziționare de către companii orientate către viitor, angajate în reducerea amprentei lor de carbon și în realizarea unei diferențe semnificative în lupta împotriva schimbărilor climatice.

Fiecare achiziție a unităților noastre verificate de carbon nu este doar o tranzacție; este o investiție în continuarea vitalității proiectului nostru.

Unitățile noastre de carbon se disting prin calitatea lor înaltă, asigurându-se că acele companii care investesc în responsabilitatea climatică obțin cel mai mare nivel de valoare și integritate. Fiecare unitate de carbon este rezultatul unor practici riguroase de sustenabilitate, respectarea standardelor stricte de verificare și o angajare fermă față de excelența mediului înconjurător.

Unitățile noastre de carbon sunt supuse unor evaluări riguroase pentru a îndeplini standardele internaționale pentru contabilitatea carbonului și procesele de verificare. Acest lucru înseamnă că atunci când companiile aleg să cumpere de la noi, au asigurarea că toate contribuțiile lor sunt bazate pe impact măsurabil, cu efecte reale asupra emisiilor globale de carbon.

Calitatea unităților de carbon Silvador este îmbunătățită în continuare prin beneficiile ecologice și sociale adiționale intrinseci abordării noastre. Dincolo de sechestrarea carbonului, unitățile noastre încorporează conservarea biodiversității, protejarea habitatelor și susținerea comunităților locale. Acest impact cu mai multe fațete asigură că fiecare unitate reprezintă o contribuție cuprinzătoare atât la mediu, cât și la bunăstarea societății

Parteneri proiect

Întrebări frecvente

Silvador Climate Action a fost implementat prin achiziționarea şi protejarea a 1.538 de hectare de pădure naturală în România şi implementarea metodologiei de management superior al pădurilor VM0012 inventată de organizaţia VERRA.

Mai multe informații despre proiect puteți găsi accesând următorul link.

VERRA a fost fondată în 2007 de lideri de mediu și de afaceri care au văzut nevoia unei mai mari asigurări a calității pe piețele voluntare de carbon. Acum gestionează cel mai important program de piețe voluntare de carbon din lume, Programul Verified Carbon Standard (VCS), precum și o suită de alte programe, incubează idei noi pentru a genera valoare socială și de mediu semnificativă la scară și promovează utilizarea acestor programe la nivel mondial. De asemenea, VERRA stabilește cele mai importante standarde la nivel mondial pentru acțiuni în domeniul climatic și dezvoltare durabilă.

Creditele de carbon sunt folosite pentru compensarea emisiilor și atingerea obiectivelor ESG (Environmental Social Governance). Acestea reprezintă o soluție inovatoare pentru corporațiile care intenționează să își reducă amprenta de carbon prin compensarea emisiilor.

Proprietarii pădurilor sunt Forest Capital SRL și Silvador Company SRL, deținute la bază de persoane fizice române.

Proiectul şi implicit emiterea de credite de carbon se derulează pe o perioadă de 30 de ani.

Proiectul se referă la 11 păduri individuale de tip natural-mixt, caracterizate de o bogată faună și floră, care alcătuiesc un ecosistem natural extrem de diversificat.

Pădurile sunt monitorizate folosind tehnologii avansate precum drone, scanări laser terestre, și imagini satelitare, toate integrate în sisteme GIS. Aceste tehnologii permit cartografierea precisă a pădurilor, inventarierea digitală și analiza detaliată în 3D pentru o monitorizare eficientă și sustenabilă a resurselor forestiere.

Creditele de carbon pot fi cumpărate de către corporații interesate să-și atingă obiectivele ESG într-un mod holistic, prin susținerea unui proiect care contribuie la mai multe Obiective de Dezvoltare Durabilă (SDGs). Această investiție nu numai că ajută la reducerea schimbărilor climatice, dar consolidează și angajamentul lor față de responsabilitatea socială și mediul înconjurător.

Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (ODD) își propun să transforme lumea noastră. Ele reprezintă un apel la acțiune pentru a pune capăt sărăciei și inegalității, a proteja planeta și a asigura ca toți oamenii să se bucure de sănătate, justiție și prosperitate.
Află mai mult

Proiectul nostru de captare a carbonului din păduri are rădăcinile în peisajele sublime de la marginea Carpaților din România, mai precis în zonele de deal ale județelor Dâmbovița și Buzău.

Proiectul compensează un total de aproximativ (12,082 tone/an × 30 de ani) 374,552 de tone de CO2 pe o perioadă de 30 de ani.

Contactează-ne

Lasă-ne un mesaj dacă ești interesat de compensarea emisiilor de carbon.

A brown bear in a grassy field with autumn-colored trees in the background, highlighting the beauty of wildlife in the fall.

Inspire change

Reduce your carbon footprint and contribute to a sustainable future. Interested in offsetting your carbon emissions?

Contact us today to learn more and start your journey towards a carbon-neutral life!

Inspire change

Redu amprenta de carbon și contribuie la un viitor sustenabil. Ești interesat să compensezi emisiile tale de carbon?

Contactează-ne astăzi pentru a afla mai mult și pentru a începe călătoria către o viață cu emisii de carbon neutre!